Túi phòng sạch ngăn tĩnh điện(Shielding Bag)

Túi phòng sạch ngăn tĩnh điện(Shielding Bag)

Giá bán : Liên hệ

– Đặc tính sản phẩm
Hoàn toàn ngăn ngừa tĩnh điện phát sinh bên trong và bên ngoài túi, có thể
bảo quản an toàn tĩnh điện do bản than sản phẩm phát sinh, có thể nhận dạng sản phẩm bên trong bằng bao bì trong xuất cho ½ túi.

Tin Liên Quan